The old blog

Ang. Mjukvarupatent

Fick med följande inlägg i tidningen NU nr. 26/05:

“Onsdagen den sjätte juli röstade europaparlamentet ned förslaget om mjukvarupatent som kommissionen hade lagt fram. Det var en rungande majoritet emot förslaget med bara 14 röster för och 18 som avstod röstning. Att detta skulle hända var väntat, eftersom parlamentet redan tidigare nobbat förslag om mjukvarupatent.
Mjukvarupatent innebär i grund och botten patent på ettor och nollor, inte en enskild uppfinning. Ett patent på ettor och nollor, dvs. algoritmer skulle istället för att skydda upphovsmännen till dem, bara bidra till att kreativiteten skulle flyttas från att utveckla nya varor till att skriva samma ettor och nollor på annat sätt.
En verkligt liberal politik borde syfta till frihet för människor och deras tankar, idéer och upptäckter, inte till att gynna storföretag genom att stifta lagar utefter deras villkor, vilket mjukvarupatentet ändå är. Det finns andra lagar som reglerar upphovsrätt, men att kunna ta patent på vissa algoritmer är lika absurt som att en mattelärare skulle kunna ta patent på ett matematiskt problem, och därmed kunna ta betalt av alla andra som skulle vilja använda sig av det i sin undervisning.
Marknaden skulle under en mjukvarupatentlag inte vara lika dynamisk och växande som den är idag. Det hade blivit mera juridiska konflikter och patentlagen skulle bli en bromskloss istället för ett skydd. Att europaparlamentet insett detta och inte kommissionen visar på ytterliggare en fråga där folket fått säga sitt genom parlamentet istället för att de högsta makthavarna fått rätt. En marknad tjänar i längden på öppenhet och på att de största IT-företagens monopolställning försvagas. Ett nej till mjukvarupatent är ett steg på vägen.”

Därför feminist.

“Nej jag är inte feminst, men jag är för jämställdhet.” Varför ska det vara så svårt att kalla sig för feminist? Vi kan enkelt konstatera, män och kvinnor behandlas inte lika dant. Det är i huvudsak män som sitter på maktpositioner i samhället, män som styr och det är det manliga som är normen. BBC har nyligen tagit fram en rapport som visar på skillnaden mellan män och kvinnor. Den går i huvudsak ut på att män ska vara mer tekniska och kvinnor mera känslosamma och människovänliga. Klart det stämmer när vi upppfostras så! Män och kvinnor förväntas bete sig olika, därför är vi också olika. En kvinna som är “kvinnlig” belönas av samhället för sin kvinnlighet, liksom en man som är “manlig” också får det lättare tack vare sin förväntade manlighet.
Svenska akademins ordbok defnierar feminism till: “åskådning som hävdar o. rörelse som arbetar för kvinnans fulla (ekonomiska, sociala o. politiska) likställighet med mannen, kvinnoemancipation(en), kvinnorörelse(n).” Skillnanden mellan att vara feminism och “bara för jämställdhet” är att feminismen blir ett aktivt ställningstagande och en handling. En handling som behövs.

Spelgrafik

Antagningsbeskedet har anlänt. Dataspelsutveckling-Grafik i Skövde blir det för min del. Grafiker av dataspel. Ska försöka ta mig fram i en bransch av dataspel, dataspel som kommer läggas ut på internet och laddas ner. Utan att jag kommer tjäna ett öre på dem. Kanske kommer jag klara av att göra det? Jag tror att trots skärpt lagstiftning inom området fildelning så måste hela IT och dataspelsbranschen tänka till och komma på nya sätt att tjäna pengar på än vinst på försäljningen av spel. Ladda ner komma vi fortsätta med. Jag vill ju självklart att så många som möjligt kommer få spela spelen jag gjort. Jag vill också tjäna pengar. Men jag tror inte att min framtida inkomstkälla kommer vara förtjänsten på sålda spel, utan på tjänster relaterade till spelen. Det kommer vara den enskilda spelaren som kommer få avgöra. Fildelning av spel är någonting som kommer fortsätta, och varför inte? vill någon gratis hjälpa mig med att sprida de spel som jag gjort till nya användare, så varsågod för mig 🙂

Frihet, Fildelning och Feminism

Tre alldeles underbara ord som hela världen skulle behöva lite mera av. Egentligen tre ord med en stor djup och ideologisk innebörd, men som alldeles för många satt på lite undantag den senaste tiden.

Jag som tänker småfilosofera om världens viktigaste F-ord heter Johanna Nylander, är arton år fyllda och är aktiv inom Liberala ungdomsförbundet. Där är jag distriktsordförande i Halland, och med i Feministiska nämnden. Annars jobbar jag i restaurangbranchen, bor en bit utanför Halmstad, för att i augusti flytta till Skövde och plugga på högskolan där.
Så, nu är jag ordentligt presenterad också. Skicka ett mail om du undrar nåt. Kommentera om du tycker jag är helt fel ute, eller håller med. Välkommen hit.