Om välgörenhet och välfärdssamhället

“Den stora välfärdsstaten som finns i Sverige har genom historien varit ett skyddsnät för många, men över tid har den sett till att många blivit helt oförmögna att själva ta ansvar för sin omvärld. Om någon far illa är ryggmärgsreaktionen snarare att ifrågasätta varför staten inte tagit hand om personen i fråga, än att själv hjälpa till. Trots att det alltid kommer finnas fall som ramlar igenom välfärdsmaskorna verkar det finnas en motvilja att hjälpa till. Det är lättare att skänka pengar till behövande i ett land långt bort där man inte riktigt behöver se något lidande i ögonen, än att ge en hundralapp till någon som behöver hjälp i samma stad.”

Senaste krönikan handlar om välgörenhet, välfärdsstaten och det mellanmänskliga ansvaret. Finns att läsa här.