2 thoughts on “Internet är infrastruktur”

  1. Jag vet inte om tiden är kommen att tala om Internet som “infrastruktur”,du glömmer att fortfarande leverdet (minst) hel generation (min egen) träbockar som knappast använder internet, dårar i total blandning (kunde vara jag) med samhällsnyttiga utspel. Allt som händer på nätet är inte infrastruktur, även om det går att avläsa en del av samhällsutvecklingen. Men som sagt inledningsvis, många är inte alls invuxna med internet. Hur många bloggares kommentatorsrutor står inte tomma? Frånvaron av en tänkbar infrastrukturell rusningstrafik i väldigt många sammahang ger väl vissa signaler.
    Däremot verkar det vara fullt tryck i vissa branscher, på sin höjd en del av infrastrukturella ambitioner. Frågan är om t ex den på nätet ekonomiskt otroligt massiva porrbranschen platsar?

Comments are closed.