Kvinnor är inte från venus, och män är inte heller från Mars

Äntligen har en forskare slagit fast att vi inte är så olika som diverse författare försökt sig på att vi ska tycka. Män och kvinnor är inte särskilt olika. Vi har fler LIKHETER än skillnader, och vi har stora möjligheter att förstå varandra.

Kan det kanske bero på att vare sig kvinnor eller män kommer från venus eller mars; utan istället från den kära planeten Jorden?

7 thoughts on “Kvinnor är inte från venus, och män är inte heller från Mars”

  1. Det finns skillnader mellan alla individer. Men är det mer relevant att undersöka könsskillnader än individuella skillnader?

  2. Jodå. Motargument är välkomna, men inte hela texter. Länka till en text om du vill ha med den i kommentaren, klistra inte in hela. Vill ju inte råka ut för upphovsrättsbrott 🙂

  3. Jag tycker att man kommer till samma punkt som när man diskuterar rasism. Man diskuterar skillnader eller inte skillnader men ägnar inte så mycket tanke åt hur man ska ställa sig till skillnaderna. Om nu kvinnor och andra raser är annorlunda, hur ska man göra för att undvika att folk behandlas illa. Svaret kan ju knappast vara att behandla alla lika väl?

    “kvinnor är från Venus och män är från helvetet”

Comments are closed.